Метою цього етапу є опис зрозумілої та простої внутрішньої структури, яка:

  • задовольняє заданим функціональним властивостям і специфікаціям;
  • погоджена з обмеженнями, що накладені апаратним забезпеченням;
  • задовольняє вимогам до процесу розробки (тривалість, вартість);
  • задовольняє явним і неявним експлуатаційним вимогам;
  • задовольняє критеріям дизайну.

Таку внутрішню структуру проекту називають архітектурою проекту.