SimpleTMS \ Інформаційні матеріали \ Статті

Інформаційні технології в логістиці

Інформаційні системи в логістиці припускають швидку адекватну реакцію на вимогу ринку, стеження за часом доставки, оптимізацію функцій з метою якісної доставки та своєчасного постачання та інше. Логістичні інформаційні системи підрозділяються на три групи.

 • Планові інформаційні системи. Ці системи створюються на адміністративному рівні управління і служать для прийняття довгострокових рішень стратегічного характеру. Серед розв'язуваних завдань можуть бути такі: створення й оптимізація ланок логістичного ланцюга; управління умовно-постійними, тобто малоізменяющіміся даними; планування виробництва; загальне управління запасами, управління резервами і інші завдання.
 • Диспозитивні інформаційні системи. Ці системи створюються на рівні управління складом або цехом і служать для забезпечення налагодженої роботи логістичних систем. Тут можуть вирішуватися такі завдання: детальне управління запасами (місцями складування); розпорядження внутрішнім складським транспортом; відбір вантажів за замовленням та їх комплектування, облік вантажів, що відправляються і інші завдання.
 • Виконавчі інформаційні системи. Створюються на рівні адміністративного або оперативного управління. Обробка інформації в цих системах виробляється в темпі, обумовленому швидкістю її надходження в ЕОМ. Це так званий режим роботи в реальному масштабі часу, що дозволяє одержувати необхідну інформацію про рух вантажів у поточний момент часу і вчасно видавати відповідні адміністративні та керуючі впливу на об'єкт управління. Цими системами можуть вирішуватися різноманітні завдання, пов'язані з контролем матеріальних потоків, оперативним управлінням обслуговування виробництва, керуванням переміщеннями і т.п.

При побудові логістичних інформаційних систем необхідно дотримуватись певних принципів.

 • Принцип використання апаратних і програмних модулів. Дотримання принципу використання програмних і апаратних модулів дозволить: забезпечити сумісність обчислювальної техніки і програмного забезпечення на різних рівнях управління; підвищити ефективність функціонування логістичних інформаційних систем; знизити їх вартість; прискорити їх побудова.
 • Принцип можливості поетапного створення системи. Логістичні інформаційні системи, побудовані на базі сучасних електронних систем, як і інші автоматизовані системи управління, є постійно розвиваються системами. Це означає, що при їхньому проектуванні необхідно передбачити можливість постійного збільшення число об'єктів автоматизації, можливість розширення складу реалізованих інформаційною системою функцій і кількості розв'язуваних задач.
 • Принцип чіткого встановлення місць стику. У місцях стику матеріальний і інформаційний потік переходить через кордони правомочності і відповідальності окремих підрозділів підприємства або через кордони самостійних організацій. Забезпечення плавного переборення місць стику є однією з важливих задач логістики.
 • Принцип гнучкості системи з погляду специфічних вимог конкретного застосування.
 • Принцип прийнятності системи для користувача діалогу "людина - машина".

Ваші конкурентні переваги як результат співпраці з ТОВ "Прості програмні системи"

 • Зниження часу поставок і виключення їх нерівномірності.
 • Підвищення рівня обслуговування кінцевих споживачів.
 • Мінімізація товарних запасів в ланцюгах поставок і скорочення обсягу «заморожених» в них фінансових ресурсів.
 • Зниження адміністративних витрат і підвищення керованості завдяки виключенню зайвих посередників.
 • Підвищення надійності, забезпечення прозорості та контрольованості кожної ланки ланцюга поставок.
 • Скорочення витрат на логістику та підвищення прибутковості компанії. 

Ключові слова: інформаційні технології, логістика, оптимізація маршрутів доставки, автоматизація роботи транспортних компаній

Дата створення: 20/04/2011

 

SimpleTMS \ Інформаційні матеріали \ Статті