SimpleStore \ Інформаційні матеріали

Словник термінів

Авторизація - керування рівнями та засобами доступу суб'єкта авторизації до об'єкта, захищеного авторизацією, як в галузі цифрових технологій (наприклад, автоматизована система контролю доступу) та ресурсів системи залежно від ідентифікатора і пароля користувача або надання певних повноважень (особі, програмі) на виконання деяких дій у системі обробки даних.

Архів - файл, що містить в собі інформацію з одного або декількох, іноді стислих (без втрат), інших файлів. Архів є результатом роботи програми-архіватора.

Аутентифікація - процедура встановлення відповідності параметрів, що характеризують користувача, процес або дані, заданим критеріям. Аутентифікація, як правило, застосовується програмами, даними для перевірки права доступу користувача до тих чи інших ресурсів.

База даних (БД) — впорядкований набір логічно взаємопов'язаних даних, що спільно використовується, який призначений для задоволення інформаційних потреб користувачів. У технічному розумінні включно й система керування БД. Головним завданням БД є гарантоване збереження значних обсягів інформації (т.зв. записи даних) та надання доступу до неї користувачеві або ж прикладній програмі.

Банер - графічне зображення, аналогічне рекламному модулю в пресі, яке містить анімовані (зрідка відео-) елементи, а також є гіперпосиланням на сайт рекламодавця або сторінку з додатковою інформацією.

Бровзер, веб-оглядач - програмне забезпечення для перегляду веб-сайтів, тобто для запиту веб-сторінок (переважно з мережі Інтернет), їх обробки, виведення і переходу від однієї сторінки до іншої.

Веб-сервер - це сервер, що приймає HTTP-запити від клієнтів (зазвичай веб-бровзерів), і який видає їм HTTP-відповіді (зазвичай разом з HTML-сторінкою, зображенням, файлом, медіа-потоком або іншими даними). Веб-сервер - це основа Всесвітньої павутини. Веб-сервером називають як програмне забезпечення, що виконує функції веб-сервера, так і безпосередньо комп'ютер, на якому це програмне забезпечення працює.

Веб-сторінка — інформаційний ресурс, який є доступним в мережі Всесвітньої павутини і який можна переглянути у веб-бровзері. Зазвичай ця інформація записана в форматі HTML або XHTML, і може містити гіпертекст з навігаційними гіперпосиланнями на інші веб-сторінки.

Гіперпосилання (гіперссилка) — це активний (виділеним кольором) текст, зображення чи кнопка на веб-сторінці, натиснення на яку (активізація гіперпосилання) викликає перехід на іншу сторінку чи іншу частину поточної сторінки.

Доменне ім'я — це унікальне алфавітно-цифрове ім'я, що ідентифікує конкретний вузол Інтернет. Доменні імена звичайно складаються з двох і більше частин, розділених крапками. Ліва частина доменного імені відповідає кінцевому вузлу мережі (ідентифікує кінцевий вузол мережі). Права частина є більш загальною (визначає країну, область, регіон і т. п.)

Інтернет-магазин - веб-сайт, що рекламує товар або послугу, приймає замовлення на покупку, пропонує користувачеві вибір варіанту розрахунку, спосіб отримання замовлення і який виписує рахунок на оплату.

Інтернет-маркетинг - це практика використання всіх аспектів традиційного маркетингу в Інтернеті, яка охоплює основні елементи маркетингу: ціна, продукт, місце продажу та просування. Основна мета - отримання максимального ефекту від потенційної аудиторії сайту.

Контент - будь-яке інформаційно важливе наповнення інформаційної системи (зокрема веб-вузла) – тексти, графіка, мультимедіа, частина повідомлення, які не обробляються і не змінюються в процесі передачі, змістовна частина даних документу (на противагу атрибутам). Може містити текст, зображення, відео, звук, сценарії, програми або будь-який інший матеріал аналогічно вмісту твердого носія.

Лічильник відвідуваності, він же інформер - програма, призначена для зовнішнього незалежного вимірювання відвідуваності сайтів. Зазвичай лічильник складається з двох частин:

  1. Код, який розміщується на сторінках сайтів-учасників для збору даних;
  2. Програма, яка підраховує отриману інформацію та надає її у вигляді статистичного звіту.

Логотип - оригінальне зображення повного або скороченого найменування організації або товару. Логотип є словесною частиною товарного знака.

Модератор  — користувач, який має ширші права порівняно із звичайними користувачами на суспільних інтернет-ресурсах (чатах, форумах, сайтах), зокрема хоча б одне з нижченаведених прав:

  • право стирати чужі повідомлення;
  • право редагувати чужі повідомлення;
  • право видаляти сторінки користувачів;
  • обмежувати користувачів в правах редагування та перегляду сайту (банити).

Точний перелік повноважень і обов'язків модератора на кожному сайті свій. Найчастіше модератор відповідає за дотримання користувачами правил сайту.

Навігація — процес керування деяким об'єктом (в тому числі інформаційним), який має властиві йому методи пересування в певному просторі. У навігації можна виділити такі дві складові:

  • теоретичне обґрунтування й практичне застосування методів керування об'єктом
  • маршрутизація (її вид — маршрутизація в інформаційних мережах), вибір оптимального шляху проходження об'єкта в просторі.

В ІТ, інформаційних системах розглядається навігація: у мережі Інтернет, на Веб-сторінці, на Веб-сайті.

Обліковий запис — сукупність наданої інформації про користувача, засоби та права користувача відносно системи, що має багато користувачів.

Он-лайн — обробка запитів користувача виконується в режимі реального часу.

Провайдер послуг Інтернету — організація, що надає послуги доступу до Інтернету та інші пов'язані з Інтернетом послуги.

Програмне забезпечення (ПЗ) — всі програми, якими забезпечена комп'ютерна система; розрізняють системне програмне забезпечення (зокрема, операційна система, транслятори, редактори, графічний інтерфейс користувача) та прикладне програмне забезпечення, що використовується для виконання конкретних завдань, напр., статистичне ПЗ.

Роздільна здатність монітора - може виражатися у вигляді двох цілих чисел, що визначають розміри зображення в точках по горизонталі й вертикалі, наприклад: 1 600 × 1 200. У даному випадку це означає, що ширина зображення становить 1 600 точок, а висота - 1 200 точок. У результаті зображення складається з одного мільйони дев'ятсот двадцять тисяч (1 920 000)  точок. Кількість точок по горизонталі й вертикалі може бути різним для різних малюнків. Відповідно, чим вище роздільна здатність, тим більше точок на тій же площі і тим вищою є деталізація зображення (тим менше зернистої та більш якісною буде ваша картинка)

Сайт-візитка - невеликий сайт, який, як правило, складається з декількох веб-сторінок, та містить основну інформацію про комерційну або некомерційну організацію, приватну особу, компанію, товари або послуги, прайс-листи, контактні дані та форму зворотного зв'язку.

Сервер — у комп'ютерній термінології слово може стосуватися окремого комп'ютера чи програми. Головною ознакою в обох випадках є здатність машини чи програми тривалий час працювати автономно, без втручання людини, реагуючи на зовнішні події згідно встановленого програмного забезпечення. Втручання людини відбувається під час встановлення серверу і під час його сервісного обслуговування.

Система керування контентом — програмне забезпечення для організації веб-сайтів або інших інформаційних ресурсів в Інтернеті чи у окремих комп'ютерних мережах.

Спам — масова розсилка кореспонденції рекламного чи іншого характеру людям, які не висловили бажання її одержувати. Передусім термін «спам» стосується рекламних електронних листів.

Сценарій (скрипт) — це програма, яка автоматизує деяке завдання, яке без сценарію користувач робив би вручну, використовуючи інтерфейс програми.

Трафік — це обсяг інформації, що проходить через канал зв'язку за певний період часу. Залежно від напрямку руху інформації, трафік поділяють на вхідний і вихідний. До першого типу відносять потік інформації, що надходить з локальної мережі та Інтернет до комп'ютера, а до другого - потік даних у зворотному напрямку.

Управління відносинами з клієнтами (CRM)— поняття що охоплює концепції, що використовуються компаніями для управління їхніми взаємовідносинами зі споживачами, включаючи збір, зберігання й аналіз інформації про споживачів, постачальників, партнерів та інформації про взаємовідносинами з ними. Сучасна система CRM направлена на вивчення ринку та конкретних потреб клієнтів. На основі цих знань розробляються нові товари або послуги, і таким способом компанія досягає поставлених цілей.

Хостинг — послуга, що надає дисковий простір для розміщення фізичної інформації на сервері. Зазвичай під поняттям послуги хостингу мають на увазі, як мінімум, послугу розміщення файлів сайту на сервері, на якому запущене ПЗ, необхідне для обробки запитів до цих файлів (веб-сервер). Як правило, до послуг хостингу вже входить надання місця для поштової кореспонденції, баз даних, DNS файлового сховища тощо, а також підтримка функціонування відповідних сервісів, однак вони можуть надаватися і окремо. Розрізняють безкоштовний та платний хостинг.

Чат — засіб для швидкого обміну текстовими повідомленнями між користувачами інтернету у режимі реального часу. Зазвичай, під словом «чат» мається на увазі інтернет-ресурс з можливостями чату, чат-програма, рідше - сам процес обміну текстовими повідомленнями.

 

SimpleStore \ Інформаційні матеріали