Характеристики

Планування

 • Маршрутів доставки з врахуванням:
  • Груп і характеристик транспортних засобів;
  • Груп і характеристик вантажів;
  • Груп клієнтів;
  • Зон доставки;
  • Типів рамп і розкладу роботи рамп;
 • Черговості завантаження.

  

Оптимізація маршрутів по

 • Довжині маршруту;
 • Часу;
 • Собівартості;
 • Кількості та часу використовуваного транспорту.

 

Моніторинг роботи транспорту (з використанням GPS)

 • Відстеження руху транспорту в режимі реального часу;
 • Можливість організації робочих місць для диспетчерів у будь-якій кількості з розмежуванням прав доступу;
 • Попередження диспетчера в разі відхилення автомобіля від заданого маршруту, виїзду з контрольованої зони, при проходженні контрольних точок;
 • Звіт по незапланованих зупинках, що перевищують заданий час;
 • Автоматичний аналіз GPS-треків.

 

Редактор карти

 • Редагування наявних об'єктів на векторній карті і нанесення власних:
  • Ручне створення доріг;
  • Створення доріг на основі треку;
  • Заборона руху по вказаних дорогах;
  • Створення напрямку руху;
  • Встановлення максимальної швидкості руху;
 • Нанесення нотаток, подій. 

 

Режими планування рейсів

 • Автоматичне створення рейсів;
 • Можливість ручної зміни рейсів;
 • Планування по шаблонних маршрутах. 

 

Облік

 • Підтримка технологічного ланцюжка документообігу (від вимоги на доставку до підтвердження доставки);
 • Подокументний облік послуг та витрат;
 • Транспортних засобів, історія подій. 

 

Звітність

 • Створення різноманітних звітів в електронному та паперовому вигляді з виводом всієї необхідної інформації. У системі є стандартні звіти і редактор звітів з можливістю створення власних форм звітів;
 • Звіт по торгових точках, в які доставка вантажу є невигідною;
 • Збереження накопичених даних в базі даних для подальшого аналізу.

 

Інтеграція

 • Імпорт даних (довідників, документів, ...) з облікової системи;
 • Експорт даних в системи обліку, управління підприємством. 

  

Адміністрування системи

 • Гнучкий розподіл прав доступу: правами користувачів можна оперувати як в персональному розрізі, так і в розрізі приналежності до певних груп (ролей);
 • Надання прав з точністю до дії (перегляд, редагування, видалення) і/або з точністю до операції/функції/документа/друкованої форми;
 • Запис всіх системних подій;
 • Виконання сервісних завдань.